Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η MInds United συλλέγει, επεξεργάζεται, προστατεύει και κοινοποιεί δεδομένα τα οποία συλλέγει από τους Χρήστες (εφεξής, “Χρήστες”) που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα www.mindsunnited.cy (εφεξής, “Ιστοσελίδα”).

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα μηνύματα κειμένου, email και άλλα που ανταλλάσσει με τους Χρήστες/Πελάτες της όπως επίσης και για τα δεδομένα που συλλέγει και ανταλλάσσει χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων όπως Facebook, Instagram, LinkedIn και άλλα ή υπηρεσίες και εφαρμογές όπως το Google Forms και άλλα.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Όρων Χρήσης της MInds United και εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι συμφωνείτε με αυτούς.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρεί το δικαίωμα κατά καιρούς να τροποποιεί αυτή την Πολιτική Απορρήτου κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της θα θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτές τις τροποποιήσεις.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα πρέπει να παύσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της αμέσως.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ:

Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα:

Συλλέγει Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε φορά που κάποιος Χρήστης αλληλεπιδρά και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της, MInds United.

Στα Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει μπορεί να περιλαμβάνονται:

Το λειτουργικό σύστημα, ο παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου, το πρόγραμμα περιήγησης, το είδος της συσκευής που χρησιμοποιείται, η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες/υποσελίδες τις οποίες επισκέφθηκε κάποιος Χρήστης στην Ιστοσελίδα της, η τοποθεσία από την οποία επισκέπτεται την Ιστοσελίδα της κάποιος Χρήστης και άλλες τέτοιες παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα της.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από τους Χρήστες με ποικίλους τρόπους αλλά ΜΟΝΟ όταν αυτά της υποβάλλονται οικειοθελώς.

Στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών που συλλέγει μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

Το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση, η ηλικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα τέτοια παρόμοια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι Χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνούνται την παροχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες και να λάβουν τις παροχές/υπηρεσίες τις οποίες προσφέρονται.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα:

Μπορεί να Συλλέγει Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας:

Υπηρεσίες, εφαρμογές και λογισμικό όπως το Google Analytics, το Google Search Console, το Google AdMInds United, το Facebook Pixel, το Google Remarketing Tag και άλλα παρόμοια.

Χρησιμοποιούνται επίσης τα λεγόμενα “Cookies”.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Μπορεί να συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν και εάν οι Χρήστες:

 • Συμπληρώσουν κάποια φόρμα στην Ιστοσελίδα της.
 • Επικοινωνήσουν ή αλληλεπιδράσουν μαζί της μέσω τηλεφώνου, email, sms ή άλλων παρόμοιων υπηρεσιών και της παρέχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (για παράδειγμα το τηλέφωνο, το όνομα, την διεύθυνση τους και άλλα).
 • Αλληλεπιδράσουν με κάποια προωθητική ενέργεια όπως διαφημίσεις Facebook, Instagram, LinkedIn, Google και άλλα και παρέχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (για παράδειγμα το τηλέφωνο, το όνομα, την διεύθυνση τους και άλλα).
 • Συμπληρώσουν κάποια φόρμα ή αίτηση που τους έχει αποστείλει χρησιμοποιώντας υπηρεσίες/εφαρμογές όπως το Google Forms.
 • Συμπληρώσουν κάποια φόρμα ή αίτηση που τους εμφανίστηκε στο Facebook χρησιμοποιώντας το Facebook Lead Ads.
 • Αλληλεπιδράσουν και επικοινωνήσουν μαζί της μέσω κοινωνικών δικτύων όπως Facebook, Instagram, LinkedIn και άλλα και της παρέχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (για παράδειγμα το τηλέφωνο, το όνομα, την διεύθυνση τους και άλλα).
 • Της δώσουν αυτές τις πληροφορίες μετά από μια συνάντηση/ραντεβού.
 • Της δώσουν αυτές τις πληροφορίες μετά από κάποια επικοινωνία που είχε με χρήση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης όπως Zoom, Messenger, Skype, Viber και τα λοιπά.
 • Συμπληρώσουν κάποια/κάποιο πρόταση, προσφορά, συμβόλαιο, συμφωνητικό και άλλα το οποίο τους έχει αποστείλει μέσω email,sms ή άλλων υπηρεσιών/εφαρμογών.

Επαναλαμβάνει και τονίζει ξανά ότι όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται ΜΟΝΟ όταν οι Χρήστες της τα υποβάλουν οικειοθελώς.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ;

Συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα για να:

 • Βελτιώσει την εμπειρία των Χρηστών στην Ιστοσελίδα της με σκοπό να γίνει η περιήγηση τους σε αυτήν πιο εύκολη, γρήγορη και ευχάριστη.
 • Εξατομικεύσει την εμπειρία του κάθε Χρήστη.
 • Κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα της.
 • Συλλέξει και αναλύσει Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας της.
 • Βελτιώσει την Ιστοσελίδα της και να διορθώσει προβλήματα τα οποία προκύψουν.
 • Παράσχει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες/προϊόντα τα οποία προσφέρει.
 • Αναλύσει και κατανοήσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που είναι πιο δημοφιλή σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
 • Εξυπηρετήσει και να υποστηρίξει τους Χρήστες και τους Πελάτες της.
 • Μπορέσει να διεκπεραιώσει τις λογιστικές, φοροτεχνικές και νομικές της υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες της.
 • Εντοπίσει και να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και των Χρηστών της.
 • Εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Χρήστες/Πελάτες της.
 • Επικοινωνήσει με τους Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και τα λοιπά ούτως ώστε να τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες/προϊόντα της και να ζητήσει τα σχόλια τους σχετικά με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες/προϊόντα της.
 • Πραγματοποιήσει/εξατομικεύσει και να αναλύσει προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση και μάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά:
  1. δημιουργία Retargeting Campaigns και Custom Audiences σε Facebook και AdMInds United χρησιμοποιώντας το Facebook Pixel και το Google Remarketing/Site Tag αντίστοιχα.
  2. αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Newsletters) σε Χρήστες που συμφώνησαν να τα λαμβάνουν, σχετικά με θέματα που πιστεύει ότι θα τους ενδιαφέρουν. Εάν οποιαδήποτε στιγμή κάποιος Χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λήψη μελλοντικών Ενημερωτικών Δελτίων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα βρίσκονται στο κάτω μέρος των Ενημερωτικών Δελτίων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή να επικοινωνήσει μαζί της
  3. για αναλύσεις των προωθητικών της ενεργειών με χρήση εργαλείων και υπηρεσιών όπως το Google AdMInds United, Google Analytics, Google Search Console, Facebook, Instagram, LinkedIn και άλλα.
  4. για να προβάλλει διαφημίσεις όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες στα ενδιαφέροντα του κάθε Χρήστη.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα διατηρεί μόνο καθ’ όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

Όσο αναφορά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία αποκτήθηκαν για την απόκτηση/παροχή των υπηρεσιών/προϊόντων της θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα τόσο όσο χρειάζεται ούτως ώστε να τηρήσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της, να επιλύσει διαφορές και να θέσει σε ισχύ τις συμφωνίες της.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να προστατεύσει τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που συλλέγει από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή.

Εφαρμόζει κατάλληλες και αυστηρές πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους όπως:

 1. Κρυπτογράφηση πληροφοριών με χρήση SSL (Secure Sockets Layer)
 2. Χρήση HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) πρωτοκόλλου σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα μας.
 3. 2 Level Authentication, Firewall, Malware Scans, Backups, Brute Force Protection, αξιόπιστος πάροχος και άλλα στο επίπεδο του Server Φιλοξενίας της Ιστοσελίδας μας.
 4. Αυστηρές παραμετροποιήσεις, Άμεσες Ενημερώσεις, Firewall, Malware Scans, Backups, χρήση λογισμικού προστασίας (ithemes Security, Wordfence η παρόμοιο) και άλλα στο επίπεδο της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου (WordPress).
 5. Αυστηρές παραμετροποιήσεις, Firewall, Malware Scans, Backups, χρήση λογισμικού προστασίας (Eset, Norton ή παρόμοιο) και άλλα στο επίπεδο του δικτύου των υπολογιστών της.
 6. Στην περίπτωση που για την επεξεργασία των δεδομένων απαιτείται η εξαγωγή τους στον φυσικό κόσμο (για παράδειγμα σε κάποιο έγγραφο ή κάποιο μέσο αποθήκευσης) αυτό φυλάσσεται και προστατεύεται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μόνο οι έμπιστοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ

Όπως αναφέρεται και παραπάνω κάνει οτιδήποτε είναι δυνατό για να αποτρέψει την υποκλοπή ή/και την παραβίαση των Δεδομένων Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχει συλλέξει.

Παρόλα αυτά κανένα σύστημα και καμία πρακτική δεν είναι απαραβίαστη οπότε και για αυτό το λόγο σε περίπτωση οποιασδήποτε Παραβίασης/Υποκλοπής δεδομένων οφείλει και θα προχωρήσει, εφόσον είναι εφικτό, στις εξής ενέργειες γνωστοποίησης εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα εντοπίσει την Παραβίαση/Υποκλοπή.

 1. Θα γνωστοποιήσει την Παραβίαση/Υποκλοπή στις Αρμόδιες Αρχές.
 2. Εφόσον έχει τα απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας με τους Χρήστες (email, τηλέφωνο, διεύθυνση και τα λοιπά) θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους γνωστοποιήσει την Παραβίαση/Υποκλοπή που συνέβη.
 3. Εάν δεν έχει τα απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας με τους Χρήστες θα γνωστοποιήσει την Παραβίαση/Υποκλοπή που συνέβη εμφανίζοντας κείμενο σε κάποιο εμφανές σημείο της Ιστοσελίδας της.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ

Δεν πουλάει, δεν εμπορεύεται και δεν νοικιάζει σε άλλους τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχει συλλέξει.

Ενδέχεται να κοινοποιήσει γενικά συγκεντρωτικά δεδομένα (που όμως δεν συνδέονται με Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τους Χρήστες μας) στους επιχειρηματικούς της συνεργάτες, στους έμπιστους της συνεργάτες και στους διαφημιστικούς της συνεργάτες για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Ενδέχεται να κοινοποιήσει δεδομένα σε τρίτους παρόχους που μπορούν να παρέχουν για λογαριασμό της υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ τόσο της επιχείρησής της όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της όπως επίσης και σε τρίτους παρόχους ή συνεργάτες της οι οποίοι της παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

Τονίζεται ότι, οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των Δεδομένων Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχει συλλέξει από εσάς αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα σε επίσημους φορείς σε περίπτωση που κρίνει πως είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση με σχετικούς νόμους, διαταγές και νομοθεσίες όπως επίσης και για να προστατέψει τα περιουσιακά και άλλα δικαιώματα της από απάτες και παράνομες ενέργειες.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

Στην ιστοσελίδα της, στις εφαρμογές της, στα μηνύματα κειμένου που σας αποστέλλει και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε Ιστοσελίδες τρίτων.

Οι Χρήστες ενδέχεται επίσης να βρουν διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα της που συνδέεται και αυτό με Ιστοσελίδες τρίτων.

Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των Ιστοσελίδων τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται σε αυτές.

Αυτές οι Ιστοσελίδες οφείλουν να έχουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου και τους δικούς τους Όρους Χρήσης και δεν είναι υπεύθυνη για την ασφαλή περιήγηση σε αυτούς.

Η παραπομπή σε άλλες Ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των Χρηστών της και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για το οτιδήποτε.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Δεν συλλέγει εν γνώσει της Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα από άτομα κάτω των 18 ετών (ανηλίκους).

Στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιαδήποτε δεδομένα από άτομο κάτω των 18 ετών θα τα διαγράψει/καταστρέψει άμεσα από τις βάσεις δεδομένων της.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να της ζητήσετε πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που έχει συλλέξει και σας αφορούν.

Θα σεβαστεί το αίτημα σας και θα το εκπληρώσει όσο πιο σύντομα της είναι αυτό δυνατό.

Έχει το δικαίωμα να μην εκπληρώσει το αίτημα σας, όμως στην περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχει συλλέξει και σας αφορούν έχουν ήδη καταστραφεί ή διαγραφεί ή όταν αυτά είναι αναγκαία ούτως ώστε να τηρήσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της, να επιλύσει διαφορές ή/και να θέσει σε ισχύ τις συμφωνίες της.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην περίπτωση που έχετε κάποιο αίτημα ή θέλετε απλά να ρωτήσετε κάτι σχετικό με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου επικοινωνήστε μαζί της με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@mindsunited.cy
 2. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6937012928